Bc. Markéta Randáková

Master's thesis

Product placement a jeho využití ve scénickém umění

Product Placement and its Use in Performing Arts
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá pojmem product placement a jeho využíváním ve scénickém umění. Teoretická část vymezuje pojmy z oblasti marketingu a scénického umění, ze kterých autorka dále vychází v praktické výzkumné části. Ta se věnuje otázce využívání product placementu v kontextu brněnských divadel a divadelních spolků. Výzkumná část práce vychází z dotazníkového šetření, které bylo provedeno …more
Abstract:
This Master`s thesis deals with the concept of product placement and its use in performing arts. The theoretical part defines the concepts of marketing and performing arts, which the author uses later in practical research section. This section is dedicated to the question of utilization of product placement in the context of Brno theaters and theater companies. The research is based on a questionnaire …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta