Petra SIKOROVÁ

Bachelor's thesis

Fundraising občanského sdružení Centrum nové naděje

Fundraising in civil society organization Center of New Hope
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi fundraisingu v neziskových organizacích. Teoretická část se skládá z šesti kapitol. V první kapitole je obecně vymezen pojem fundraising. V druhé kapitole jsou popsány zdroje financí pro neziskové organizace. Následuje kapitola popisující techniky fundraisingu na místní úrovni. Čtvrtá kapitola se zabývá pořádáním fundraisingových akcí. V předposlední kapitole je …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with the possibilities of fundraising in nonprofit organizations. The theoretical part consists of six chapters. The first chapter is a general definition of fundraising.The second chapter describes the source of funding for nonprofit organizations. The following chapter describes the techniques of fundraising at the local level. The fourth chapter deals with organizing fundraising …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2010
Accessible from:: 28. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SIKOROVÁ, Petra. Fundraising občanského sdružení Centrum nové naděje. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Humanities / Management for the Public Sector