Petr Werner

Bakalářská práce

Město Verneřice (Wernstadt) a jeho politický, hospodářský, sociální a kulturní vývoj v letech 1918 až 1938

The Town of Verneřice (Wernstadt) and its Political, Economic, Social and Cultural Development from 1918 to 1938
Anotace:
Bakalářská práce mapuje historii města Verneřice (Wernstadt) a popisuje jeho politický, hospodářský a sociální vývoj v období mezi dvěma světovými válkami.Bakalářská práce se zabývá podstatnými aspekty života malého města obývaného českými Němci ve 20. a 30. letech minulého století. Práce využívá dostupné archivní prameny z archivních fondů a literaturu z knihovních fondů SOkA v Děčíně a dostupné …více
Abstract:
The bachelor´s task surveys the history of the town of Verneřice and describes its political, economical and social progression in the period between the two World Wars.The bachelors task deals with essential life aspects of the small town populated by Czech Germans in 20th and 30th years of the last century.The task uses available archive information from the archive resources and literature of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB1093

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2010
  • Vedoucí: Marta Kohárová
  • Oponent: Jana Vojtíšková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv