Kateřina Kamlerová

Bachelor's thesis

Uvedení značky Poutnik na český trh pomocí moderních marketingových přístupů

Introducing the brand Poutnik to the Czech market utilizing modern marketing approaches
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o nové značce firmy Tilak, a.s. nesoucí název Poutnik. Hlavním tématem je snaha o úspěšné zavedení nové značky na český trh pomocí moderních marketingových prostředků. První část práce se věnuje definicím marketingu v módním a sportovním odvětví a jeho významu pro tvorbu silné značky. V druhé části je blíže popsán jak vznik společnosti Tilak, a.s. a předmět jejího podnikání …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with new brand of Tilak, a.s. called Poutnik. The main theme is the effort to successfully introduce a new brand to the Czech market, using modern marketing means. The first part deals with the definitions of marketing in the fashion and sports sector and its importance for creating a strong brand. In the second part, the formation of Tilak, a.s. and the subject of its business …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Ludmila Navrátilová, Ph.D.
  • Reader: Zdeněk Sedláček, Mgr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.