MUDr. Marcel Schüller, Ph.D.

Disertační práce

Asociační studie polymorfizmů vybraných genů aktivační kaskády rodiny transkripčních faktorů NF-kB a cytokinu IL-18 u nemocí spojených s atopií

Association studies of the polymorphisms in selected genes of the NF-kB family of transcription factors activation cascade and cytokine IL-18 in atopic diseases
Anotace:
Alergické nemoci spojené s atopií, jako jsou astma, alergická rýma nebo atopická dermatitida, patří z hlediska etiologie mezi multifaktoriální choroby, jejichž vznik je ovlivňován jak genetickou výbavou jedince, tak faktory vnějšího prostředí. Cílem práce bylo pomocí asociačních studií zjistit možné souvislosti polymorfizmů ve vybraných kandidátních genech s atopickými chorobami nebo dílčími projevy …více
Abstract:
Allergic diseases related to atopy like asthma, allergic rhinitis and atopic dermatitis belong to the multifactorial diseases, which are influenced by genetic and environmental factors. The aim of the study was to test for possible associations of the polymorphisms in selected candidate genes with atopy and related phenotypes in association studies in the Czech population sample. Using PCR and restriction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 7. 2007
  • Vedoucí: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Všeobecné lékařství / Fyziologie a patologická fyziologie

Práce na příbuzné téma