MUDr. Marcel Schüller, Ph.D.

Doctoral thesis

Asociační studie polymorfizmů vybraných genů aktivační kaskády rodiny transkripčních faktorů NF-kB a cytokinu IL-18 u nemocí spojených s atopií

Association studies of the polymorphisms in selected genes of the NF-kB family of transcription factors activation cascade and cytokine IL-18 in atopic diseases
Abstract:
Alergické nemoci spojené s atopií, jako jsou astma, alergická rýma nebo atopická dermatitida, patří z hlediska etiologie mezi multifaktoriální choroby, jejichž vznik je ovlivňován jak genetickou výbavou jedince, tak faktory vnějšího prostředí. Cílem práce bylo pomocí asociačních studií zjistit možné souvislosti polymorfizmů ve vybraných kandidátních genech s atopickými chorobami nebo dílčími projevy …more
Abstract:
Allergic diseases related to atopy like asthma, allergic rhinitis and atopic dermatitis belong to the multifactorial diseases, which are influenced by genetic and environmental factors. The aim of the study was to test for possible associations of the polymorphisms in selected candidate genes with atopy and related phenotypes in association studies in the Czech population sample. Using PCR and restriction …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 7. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 7. 2007
  • Supervisor: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Doctoral programme / field:
General Medicine / Physiology and Pathological Physiology

Theses on a related topic