Ing. Ivo Hruban

Diplomová práce

Modernizace trati Brno - Přerov s návaznou etapizací

The Line Brno - Prerov Modernization with Consequential Work Periods
Anotace:
Diplomová práce se zabývá modernizací trati 300 na parametry VRT. Vzhledem k blízkosti letiště Brno-Tuřany je v rámci modernizace řešeno vybudování stanice Brno-Letiště. V rámci řešení jsou zohledněny jednotlivé varianty přestavby železničního uzlu Brno a využití původního traťového tělesa.
Abstract:
The thesis is engaged in the modernization of train line 300 to high-speed track parameters. The closeness of the Brno Airport offers possibility to build the railway station Brno-Letiste. All variants of the Brno´s railway junction are solved. The utilization of the original body of railroad is proposed in the thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Vonka, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hruban, Ivo. Modernizace trati Brno - Přerov s návaznou etapizací. Pardubice, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera