Eva Byrtusová

Bakalářská práce

Snižováni administrativní zátěže: Aplikace Standardního nákladového modelu na zavádění datových schránek v České republice

Cutting Administrative Burdens: Adopting the Standard Cost Model for Introducing of Data Boxes in Czech Republic
Anotace:
V souvislosti se současným trendem snižování administrativní zátěže byly v České republice zavedeny datové schránky. Ty přispěly ke zdokonalení českého e-governmentu. Cílem v této práci je podrobit zavedení datových schránek nákladové analýze pomocí Standardního nákladového modelu, který vznikl v Nizozemí. Konkrétně je zkoumán zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a jeho …více
Abstract:
In connection with present administration simplification trend, data boxes were established in Czech Republic. Data boxes improved Czech e-government. The aim of this thesis is to analyse launching of data boxes using the Standard Cost Model. This model was formed in Netherlands. Specifically are examined Law on electronic acts and autorized document conversion and its impact on companies. One-off …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2010
  • Vedoucí: Václav Gráf
  • Oponent: Ivana Ryvolová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22531

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství