Theses 

Logistické procesy a činnosti ve stavební firmě – Lucia Navrátilová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Theses on a related topic

Display description

Lucia Navrátilová

Bachelor's thesis

Logistické procesy a činnosti ve stavební firmě

Logistic processes and activities in a construction company

Abstract: Ve své bakalářské práci se zabývám nákupními procesy, skladovacími a přepravními činnostmi a informačním systémem používaným ve stavební firmě. Věnuji se definování procesů a činností a následně na praktických údajích ze společnosti Mota-Engil ukazuji jejich uplatnění ve fungování firmy. Charakterizuji logistiku obecně i logistiku podnikovou. Důležitá jsou zde specifika odvětví stavebnictví, která podmiňují průběh jeho logistiky. Ta se liší v mnoha znacích od ostatních oborů, například od průmyslových podniků zabývajících se hromadnou výrobou, na kterých se logistické operace často modelují. Využívám data z průzkumů, statistických šetření a vlastních pozorování, které analyzuji. Na základě zjištění hodnotím současnou situaci, zmiňuji možná řešení a návrhy změn.

Abstract: In my Bachelor's thesis, I am concerned with purchasing processes, storing and transportation activities and information systems used in the construction company. I focus on defining the processes and activities and their usage in the firm's operation shown on practical examples from Mota-Engil. I characterize logistics generally and also the business logistics. Important are the specific aspects of building industry, which determine the course of its logistics. It differs from other branches in many characteristics, for example from manufacturing companies with mass production which are frequently used for the modeling of logistic operations. I analyze and work with data from researches, statistical surveys and my own observations. On the basis of the findings, I explain current situation, assess possible solutions and suggestions of adjustments.

Keywords: doprava, skladování, logistika, nákup, stavebnictví

Keywords: logistics, transportation, storing, purchasing, construction industry

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2011
  • Supervisor: Michal Mervart
  • Reader: Radovan Hostinský

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25935


Go to top | Current date and time: 26/5/2019 07:20, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz