Bc. Ludmila Žáková

Diplomová práce

Komparace bankovních a pojistných produktů z hlediska zajištění na stáří

Comparison of the banking and insurance products in terms of providing for old age
Anotace:
Předmětem diplomové práce je analýza a porovnání bankovních a pojistných produktů z hlediska zajištění občanů na stáří a dále navržení modelu pro využití těchto produktů pro zajištění stáří. Práce vychází z vymezení základních pojmů k předmětné problematice podle legislativy ČR a EU. Je zde také charakterizován demografický vývoj společnosti v souvislosti s penzijní reformou v České republice. V diplomové …více
Abstract:
The goal of this master thesis is to analyze and compare banking and insurance products in terms of generating savings for retirement, and also to propose a model for use of these products. The thesis works on a basis of establishment of basic terms to this topic according to the Czech and EU legislation. It also characterizes demographic development of the society in connection with the reform of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2013
  • Vedoucí: Ing. František Řezáč, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta