Bc. Marek SCHNEEDÖRFLER

Master's thesis

Energetická bilance povrchu krajiny v lesně-zemědělském povodí

Energy balance of landscape surface in forested and agricultural catchment
Anotácia:
Obsahem této diplomové práce je určení, statistické vyhodnocení energetické bilance povrchu krajiny a jejich dalších vybraných parametrů prostřednictvím nástroje dálkového průzkumu Země a za pomoci pozemně měřených meteorologických prvků. Součástí práce je také mapování krajinného pokryvu a posouzení jeho vlivu na mikroklima v dané oblasti. Modelovou oblastí pro výzkum tohoto typu se stalo území Novohradských …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the statistical evaluation of the energy balance of landscape surface and its other chosen specifications via remote sensing and ground meteorological features. The thesis also includes the mapping of the landscape cover and its influence on the microclimate in the given area. The Novohradské Mountains, specifically the catchment of Bedřichovsky creek became the model …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Ing. Václav Nedbal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHNEEDÖRFLER, Marek. Energetická bilance povrchu krajiny v lesně-zemědělském povodí. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses a5t24w a5t24w/2
28. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.