Mgr. Lukáš Šembera

Diplomová práce

Comparison of JPA providers and issues with migration

Comparison of JPA providers and issues with migration
Anotace:
Cílem této práce je porovnat tři implementace standardu JPA - Hibernate, OpenJPA a EclipseLink. Kromě tohoto porovnání také popíše proces migrace mezi těmito JPA implementacemi a popíše problémy, se kterými vývojáři mohou typicky setkat. V praktické části bude vyvinut nástroj pro podporu při migraci mezi těmito JPA poskytovateli.
Abstract:
This thesis aims to compare three implementations of the JPA standard - specifically Hibernate, OpenJPA and EclipseLink. Except the comparison, it will also describe the migration processes of various real-world applications between those JPA implementation and document the issues that the developers might typically run into. The practical part involves developing an application which would provide …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Petr Ročkai, Ph.D.
  • Oponent: Jiří Pechanec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma