Theses 

Comparison of JPA providers and issues with migration – Mgr. Lukáš Šembera

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Mgr. Lukáš Šembera

Diplomová práce

Comparison of JPA providers and issues with migration

Comparison of JPA providers and issues with migration

Anotace: Cílem této práce je porovnat tři implementace standardu JPA - Hibernate, OpenJPA a EclipseLink. Kromě tohoto porovnání také popíše proces migrace mezi těmito JPA implementacemi a popíše problémy, se kterými vývojáři mohou typicky setkat. V praktické části bude vyvinut nástroj pro podporu při migraci mezi těmito JPA poskytovateli.

Abstract: This thesis aims to compare three implementations of the JPA standard - specifically Hibernate, OpenJPA and EclipseLink. Except the comparison, it will also describe the migration processes of various real-world applications between those JPA implementation and document the issues that the developers might typically run into. The practical part involves developing an application which would provide a support when migrating projects between those three JPA providers.

Keywords: JPA, JPA2, Hibernate, OpenJPA, EclipseLink, Java, persistence, relational, databases, Scala

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Petr Ročkai, Ph.D.
  • Oponent: Jiří Pechanec

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:39, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz