Blanka TAUTERMANOVÁ

Bakalářská práce

Problematika výchovy dětí svěřených do péče prarodičů v okrese Ústí nad Labem

Problems of education of children in care of grandparents in the Ústí nad Labem
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou s výchovou dětí svěřených prarodičům. Teoretická část je věnována rodině, jejím základním funkcím a problémům, které vedou ke svěření dětí do péče prarodičů. Dále pak poslání a roli prarodičů, výchovným problémům dětí. Mezi stěžejní kapitoly patří problémové chování, se kterými se prarodiče nejčastěji setkávají u svých vnoučat a instituce, které pomáhají …více
Abstract:
This bachelor work describes the issues connected to children who are raised by their grandparents. The theory part is focused on family and its basic functions and problems which leads children to be entrusted to grandparents care and also function and role of grandparents together with educational problems of the children. The main chapters are focused on problematic behaviur of grandchildren which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Vladimír Šik

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TAUTERMANOVÁ, Blanka. Problematika výchovy dětí svěřených do péče prarodičů v okrese Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp.