MUDr. Leona Procházková, Ph.D.

Doctoral thesis

Analýza zánětlivého procesu u pacientů s autoimunitními revmatickými onemocněními: Role proteinů tepelného šoku 90kDa u revmatoidní artritidy a axiálí spondylyartritidy

Analysis of the inflammatory process in patients with autoimmune rheumatic diseases: Role of the heat shock protein 90kDa in rheumatoid arthritis and axial spondyloarthritis
Anotácia:
Porušení rovnováhy imunitního systému ztrátou autotolerance je jednou z příčin rozvoje chronického zánětlivého procesu u revmatoidní artritidy. Jedním z potenciálních účastníků tohoto děje jsou i proteiny tepelného šoku. Jsou součástí všech procesů imunitní odpovědi –fáze rozpoznání, imunologické odpovědi i následné regulace této odpovědi a ukončení zánětlivého procesu. Cílem práce bylo stanovit hladiny …viac
Abstract:
Unbalancing of immune system due to loss of self-tolerance is one reason for the development of the chronic inflammatory process in rheumatoid arthritis. One of the potential participants of this process are heat shock proteins. They influences each phase of the immunological event – recognition, immune response and subsequent regulation of the inflammatory response and resolution. The aim of this …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 12. 2013
  • Vedúci: doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Doctoral programme / odbor:
Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine

Práce na příbuzné téma