Bc. Jiří Toman

Diplomová práce

La bande dessinée Astérix et Obélix , stratégies pour la traduction en tchèque

The Asterix and Obelix comics, strategies for a Czech translation
Abstract:
The thesis deals with comics translation, more precisely with its problematic aspects: humour, wordplays and cultural references. It is divided into four chapters. The first chapter introduces the basic facts about the genre while the following one is dedicated to the history of the "ninth art", with special attention paid to its development in France and Belgium. The third chapter examines the origins …více
Abstract:
Tato práce se zabývá překládáním komiksu, přičemž se zaměřuje na problematické aspekty jeho překladu, zejména na vtipy, slovní hříčky a kulturní odkazy. Je rozdělena do čtyř kapitol. První z nich představuje komiks jako takový a s ním související základní pojmy. Druhá kapitola je věnována historickému vývoji "devátého umění", především ve frankofonním prostředí. Třetí kapitola představuje francouzskou …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zuzana Raková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství francouzského jazyka