Jakub Pouzar

Bakalářská práce

Implementace udržitelných principů do HRM zejména v náboru a orientaci zaměstnanců: Případová studie

Implementation of sustainable principles into HRM in recruitment and orientation of employees: case study
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem ovlivňují udržitelné principy činnosti a aktivity HRM. Konkrétně se práce zabývá aktivitou náboru (výběr a získání zaměstnanců) a následnou orientaci zaměstnanců a do toho aplikované principy udržitelnosti. Výzkum je kvalitativní. Praktická část práce je založena na rozhovorech smanažery a specialisty udržitelnosti na jedné straně a HR pracovníky …více
Abstract:
The aim of this bachelor’s thesis is to find out how sustainable principles of HRM influence activities. Specifically, the paper deals with the activity of recruitment (selection and acquisition of employees) and the subsequent orientation of employees and the principles of sustainability applied to it. The research is qualitative. The practical part of the paper is based on interviews with managers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2021
  • Vedoucí: Jaroslav Pašmik
  • Oponent: Stanislav Háša

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83627