Bc. Eva Hromádková

Master's thesis

Efektivita volebních kampaní: rámec pro analýzu

Effectiveness of Electoral Campaigns: Framework for Analysis
Abstract:
Práce se zabývá otázkou hodnocení efektivity volebních kampaní, tedy posouzení míry jejich vlivu na volební výsledek politických stran nebo kandidátů ve volbách. Analytický rámec efektivity volebních kampaní vychází z poznatků ze zahraničních studií a odborných článků, ve kterých autoři identifikovali hlavní faktory, které ovlivňují volební výsledek, a které tedy musí být uváženy při hodnocení samotného …more
Abstract:
Thesis deals with the evaluation of the effectiveness of electoral campaigns, thus assesing the extent of their influence on the political party’s or candidates’s electoral results. Tha analytical framework of campaign effiency is based on the findings of foreign studies and articles where authors identify the main factors influencing the election result, which must be considered when evaluating the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií