Bc. Eva Hromádková

Diplomová práce

Efektivita volebních kampaní: rámec pro analýzu

Effectiveness of Electoral Campaigns: Framework for Analysis
Anotace:
Práce se zabývá otázkou hodnocení efektivity volebních kampaní, tedy posouzení míry jejich vlivu na volební výsledek politických stran nebo kandidátů ve volbách. Analytický rámec efektivity volebních kampaní vychází z poznatků ze zahraničních studií a odborných článků, ve kterých autoři identifikovali hlavní faktory, které ovlivňují volební výsledek, a které tedy musí být uváženy při hodnocení samotného …více
Abstract:
Thesis deals with the evaluation of the effectiveness of electoral campaigns, thus assesing the extent of their influence on the political party’s or candidates’s electoral results. Tha analytical framework of campaign effiency is based on the findings of foreign studies and articles where authors identify the main factors influencing the election result, which must be considered when evaluating the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií