Mgr. Rostislav Andrlík

Diplomová práce

Právní režim a volba práva u vybraných internetových služeb

Legal Regime and Choice of Law in Contracts for Select Web Services
Anotace:
Tato práce analyzuje metody uzavírání smluv na internetu a specifika jeho samotného. Také se výrazným způsobem zaměřuje na volbu práva. Získané poznatky poté používá k analýze volby práva, kterou provádí smluvní strany na internetu v případě několika konkrétních vybraných poskytovatelů služeb. Volba práva je přitom posuzována z pohledu kontraktace těchto poskytovatelů s českými spotřebiteli, a to při …více
Abstract:
This thesis analyses the methods of entering into contracts on the internet and the specifics of the internet itself. The paper also greatly focuses on choice of law. Hereby acquired knowledge is then used for analysis of choice of law concluded by parties to internet contracts in case of a few selected service providers on the internet. The choice of law itself is evaluated from the perspective of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma