Ing. Robert Motka

Bakalářská práce

Problematika trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 a 221 TrZ

Problematic of the Crime of Breach of Obligation by Management of Somebody else s Property
Anotace:
Téma této bakalářské se zaměřuje na problematiku trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku podle § 220 a § 221 trestního zákoníku. Tento trestný čin spočívá v porušení povinnosti osoby spravuící správě cizí majetek. S touto kriminalitou se můžeme potkat v podstatě ve všech odvětvích národního hospodářství, ve veřejné správě na místní i celostátní úrovni.
Abstract:
This bachelor thesis focuses on Problematic of the Crime of Breach of Obligation by Management of Somebody else s Property “porušení povinnosti při správě cizího majetku”) under sections 220 and 221 of the Czech Penal Code. The crime consists in the violation of the duties of a person managing the property or assets of another. Today, the crime is encountered with in a range of industrial sectors, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního