Mgr. Karolína Fojtlová

Bakalářská práce

Zorné pole – metodika vyšetření, princip přístrojů

Visual field - methods of examination, principle of devices
Anotace:
Zorné pole představuje část prostoru rozléhající se kolem okem fixovaného bodu. Bakalářská práce se zabývá především metodikou vyšetření zorného pole od historických přístrojů přes orientační zkoušky až po nejnovější vyšetřovací techniky. Další kapitoly se věnují anatomickému popisu zrakové dráhy a výčtu defektů zorného pole. Hlavním cílem práce bylo shrnout aktuální možnosti vyšetření zorného pole …více
Abstract:
Visual field is a part of the space sprawling around the point, which is fixated by eye. The bachelor thesis especially deals with methods of examination of visual field from historical devices through screening tests to the latest techniques of examination. Other chapters are focused on anatomical description of visual pathway and enumeration visual field defects. Main aim of thesis was to summarize …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Vlasák
  • Oponent: MUDr. Petra Kocandová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta