Theses 

Euthanasie - dobrá smrt, současný pohled dospívajícíh na Otrokovicku – Alice Gabriela MÜHLBERGEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Alice Gabriela MÜHLBERGEROVÁ

Bakalářská práce

Euthanasie - dobrá smrt, současný pohled dospívajícíh na Otrokovicku

Euthanasia - good death, contemporary look adolescents to Otrokovice

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na zjištění postojů a názorů studentů středních škol v Otro-kovicích na euthanasii a na její možnou legalizaci v České republice. Teoretická část práce se zaměřuje na definici euthanasie a jejich forem, podává stručný přehled historie eu-thanasie. V další části se věnuje euthanasii ve vybraných zemích, kde je již určitá forma ukončení života legalizována. Následně je zhodnocena situace ve vývoji v České republice. V praktické části bakalářské práce formou dotazníkového šetření jsou zpracována a vyhod-nocena data sledovaného tématu. V závěru práce jsou shrnuty nejdůležitější poznatky, které byly zjištěny během provedeného výzkumu.

Abstract: Bachelor thesis focuses on the attitudes and opinions of secondary school students in Otro-kovice on euthanasia and its possible legalization in the Czech Republic. The theoretical part focuses on the definition of euthanasia and their forms, gives a brief overview of the history of euthanasia. The next section is devoted to euthanasia in selected countries where some form of termination of life has already been legalized. Subsequently, the assessment of the situation in the development of the Czech republic. In the practical part of the thesis in the form of the survey are compiled and analyzed the data of the reference topic. The conclusion summarizes the most important findings that were identified during the re-search.

Klíčová slova: euthanasie, smrt, umírání, legalizace, lékařská péče

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Kalenda

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32244 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

MÜHLBERGEROVÁ, Alice Gabriela. Euthanasie - dobrá smrt, současný pohled dospívajícíh na Otrokovicku. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 05:16, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz