Theses 

Absolventi Senior akademie jako účastníci prevence kriminality – Bc. Karolína Plisková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Karolína Plisková

Diplomová práce

Absolventi Senior akademie jako účastníci prevence kriminality

Graduates of Senior academy as participants of criminality prevention.

Anotace: Tato práce se zabývá problematikou celoživotního vzdělávání se zaměřením na bezpečnostní problematiku seniorů. Pro komplexní obraz jsou v úvodu popsány charakteristiky stáří, seniora a celoživotního vzdělávání. Protože je práce teoreticko-empirická, v druhé části pracuji s daty získanými z pořízených rozhovorů s absolventy Senior akademie. Celkově práce odkrývá fakt, že absolventi v mládí dosáhli nadstandardního vzdělání a nyní je můžeme považovat za aktivní seniory. Svoji účast hodnotí velmi kladně, avšak do šíření prevence se příliš nezapojují. Senior akademii navštěvují zejména kvůli bezpečnosti své a svých blízkých.

Abstract: This thesis deals with lifelong learning oriented on senior safety. The characteristics of old age, senior and lifelong learning are described in the introduction to give a complex image. Because the thesis is theoretically-empirical, I work with the data obtained from interviews with graduates of Senior academy in the second part. Overall, the thesis reveals the fact that graduates achieve above-standard education in youth and in these days we can consider them as active seniors. They evaluate their attendance to be very positive, however, they do not get involved in spreading of the prevention very much. They visit Senior academy particularly because of their safety and their close relatives.

Klíčová slova: celoživotní vzdělávání, vzdělávání seniorů, bezpečnost seniorů, stárnutí, stáří, Lifelong Learning, Senior Education, Senior Safety, Ageing, Old Age

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Oponent: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 21:28, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz