Bc. Dagmar Nováková

Diplomová práce

Vývoj československé kriminalistiky

The development of the Czechoslovak criminalistics
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o vývoji československé kriminalistiky. Cílem diplomové práce je popsat vývoj metod, osobnosti a instituce rozvíjející kriminalistiku v českých zemích. V práci je postupováno chronologicky od prvních náznaků kriminalistických metod v historii lidstva, přes počátek kriminalistiky jako vědy a její následující vývoj na území Československa do roku 1990. Největší důraz je …více
Abstract:
The thesis examines the development of criminalistics in Czechoslovakia. Its aim is to describe the evolution of applied methods and the leading personalities and institutions who contributed to the development of criminalistics in the Czech lands. The thesis is structured chronologically, from the earliest attempts resembling criminalistic methods in human history to the establishment of criminalistics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní