Alfred Veik

Diplomová práce

Praktická činnost žáků se zdravotním tělesným postižením na SŠ

Practical activities of pupils with physical disabilities at secondary school
Anotace:
Diplomová práce „Praktická činnost žáků se zdravotním tělesným postižením na střední škole“ se zabývá problémy se vzděláváním žáků se zdravotním tělesným postižením, jako je nutnost názornosti a malých částí obsahu výuky a zvládnutí hrubé i jemné motoriky. Cíl diplomové práce je vytvořit pracovní listy pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá, 78-62-C/02, pro předmět Ruční práce. Pracovní listy budou …více
Abstract:
The diploma thesis „Practical activity of pupils with physical disabilities at secondary school“ deals with problems with education of pupils with physical disabilities, such as the necessity of illustrativeness and less learning content and mastery of gross and fine motor skills. The aim of the diploma thesis is to create worksheets for the field of education at Two years Practical school, 78-62-C …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy