Bc. Alexey Kruchenko

Diplomová práce

FEM modeling of astigmatism corrected heliostat with deflectometry validation

FEM modeling of astigmatism corrected heliostat\nl{} with deflectometry validation
Abstract:
A model of a heliostat device is presented in this work. An astigmatism problem, which impacts on efficiency through enlargement of the focal spot at the target in dependence of the incident angle of the sunlight of the heliostat, leads to detrimental effect for high temperature applications. In order to combat astigmatism the shape of the heliostat has to change in dependence to the incident angle …více
Abstract:
Model heliostatu je uvedena v této práci. Astigmatismus, který snižuje účinnost heliostatu prostřednictvím rozšíření ohniska na cíle v závislosti na úhlu dopadu slunečního světla na heliostat, vede k negativním vlivem pro vysokoteplotní aplikace. Za účelem boje proti astigmatismu, tvar heliostatu se musí měnit v závislosti na úhlu dopadajícího slunečního záření. Matematický model změny tohoto tvaru …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Stefan Bischoff

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kruchenko, Alexey. FEM modeling of astigmatism corrected heliostat with deflectometry validation. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Magisterský studijní program / obor:
Electrical Engineering and Informatics / Mechatronics