Mgr. Tomáš Čermák, Ph.D.

Disertační práce

Úloha repetitívnych sekvencií DNA v evolúcii pohlavných chromozómov rastlín

The role of repetitive DNA sequences in the evolution of plant sex chromosomes
Anotace:
Pro všechny organizmy s genetickým určením pohlaví je charakteristické hromadění repetitivních sekvencí na nerekombinujícím pohlavním chromozomu. Zvlášť výrazné je na evolučně starých pohlavních chromozomech savců. S cílem objasnit roli repeticí v evoluci pohlavních chromozomů jsme studovali repetitivní sekvence u Silene latifolia, modelového dvoudomého rostlinného druhu s evolučně mladými heteromorfními …více
Abstract:
The phenomenon of repeat accumulation on the non-recombining sex chromosome is common for all organisms with genetic sex determination, and is especially pronounced on the ancient mammalian sex chromosomes. In order to elucidate their potential role in sex chromosome evolution, repetitive sequences were studied in Silene latifolia, a dioecious model plant species with evolutionarily young heteromorphic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 11. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Lubomír Tomáška, DrSc., Mgr. Karel Říha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta