Bc. Jana Hurtová

Diplomová práce

Kárné řízení podle zákona o státní službě

Disciplinary Proceedings according to the Civil Service Act
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku kárného řízení státních zaměstnanců podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Jejím cílem je vytvoření komplexního a uceleného pohledu na problematiku kárné odpovědnosti státních zaměstnanců a na ni navazujícího kárného řízení. Práce obsahuje rovněž průběžnou komparaci s právní úpravou kárného řízení státních zaměstnanců …více
Abstract:
This thesis focuses on the topic of disciplinary proceedings against state employees under Act no. 234/2014 Coll., on state service, as amended. The aim of the thesis is to present a comprehensive and full view of the issue of disciplinary liability of state employees and consequent disciplinary proceedings. The thesis also includes ongoing comparison with the disciplinary proceedings against state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa