Kateřina SOVÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza dopadů deštníkové hnutí na vztahy mezi ČLR a Hong Kongem v letech 2015, 2016 a na počátku roku 2017

The analysis of the impact of the umbrella movement on the relation between China and Hong Kong in 2015, 2016 and the beginning of 2017
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse the impact of the Hong Kong protests in 2014 known as the Umbrella movement and it will also focus on the current relationships between China and the special administrative region Hong Kong. The topic of this thesis was chosen based on personal interest in this subject. The thesis begins with the brief analysis of the historical development of the relationships …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je provést zhodnocení dopadů hongkongských protestů z roku 2014, známých také pod názvem deštníkové hnutí, na současné vztahy ČLR a ZAO Hong Kong. Výběr tématu práce byl motivován osobním zájmem o danou problematiku. Součástí práce je stručný rozbor vývoje vztahů mezi ČLR a Hong Kongem do roku 2012, následuje charakteristika hnutí Occupy Central with Love and Peace a popis …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Martin Lavička, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOVÍČKOVÁ, Kateřina. Analýza dopadů deštníkové hnutí na vztahy mezi ČLR a Hong Kongem v letech 2015, 2016 a na počátku roku 2017. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta