Adam Halama

Bakalářská práce

Srovnani reseni upadku firmy v Cesku a v Polsku

Comparison of corporate bankruptcy solutions
Anotace:
Tato bakalářská práce má za cíl srovnat řešení úpadku firmy v České republice a v Polsku. Obsahem práce jsou popsané insolvenční řízení obou států a jejich následné srovnání na základě mezinárodních statistik. Přínosem této práce je odlišný pohled na insolvenční prostředí v Čechách pomocí srovnání s Polskem. Srovnávacími kritérií jsou hlavní ukazatele pro hodnocení efektivity insolvenčního řízení v …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to compare solutions of corporate bankruptcy in the Czech republic and Poland. The content of this thesis are described insolvency proceedings in both countries and their following comparison based on international statistics. A benefit of this thesis is a different view on insolvency environment by help of comparison with Poland. The comparison criterions are the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedoucí: Jaroslav Schönfeld
  • Oponent: Luboš Smrčka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27881