Bc. Veronika Koželuhová

Diplomová práce

Rozhodnutí o rozvoji výrobkového portfolia (matice, BCG a GE)

Decision on the Product portfolio development (matrix BCG and GE)
Anotace:
Hlavním předmětem práce na téma „Rozhodnutí o rozvoji výrobkového portfolia (matice BCG a GE)“ je objasnit problematiku podnikatelského portfolia, zejména pak jeho velikost, skladbu a efektivnost. Práce detailně rozebírá výrobkové portfolio společnosti „Framoliva S. A.“, španělského producenta olivového oleje, a na jeho výrobkové řadě balených produktů aplikuje metody portfoliové analýzy, a to matici …více
Abstract:
The main objective of this thesis on the theme “Decision on the Product Portfolio Development (matrix BCG and GE)” is to clarify the issue of the business portfolio; in particular, its size, composition and effectiveness. The thesis examines in detail a business portfolio of the company “Framoliva S. A.”, a Spanish olive oil producer, and applies methods of portfolio analysis on its product line of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní