Marie NEDVĚDOVÁ

Bakalářská práce

Vývojové teorie náboženství: Émile Durkheim a James Goerge Frazer

Developmental theory of religion: Émile Durkheim and James Goerge Frazer
Anotace:
Frazer i Durkheim představují dvě důležité osobnosti, které napomohli rozvoji religionistiky jako vědní disciplíny. Durkheim studoval původ a projevy totemismu zejména z hlediska fungování společenství. Jeho studie zobrazují náboženství jako danou součást společnosti, kde se víra vyvíjí a posouvá u všech členů těchto společenství. Jeho studie zobrazují náboženství jako danou součást společnosti, kde …více
Abstract:
Frazer and Durkheim are two important people that helped wiht the development of religion as a field of science. Durkheim has studied the origin and acts of behavior in totemism. His studies show religion as a given part of society where faith evolves and is strenghtened in to every member of these communities. His statement about the unmistakable evolution was inspired be Frazer work and it is probable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEDVĚDOVÁ, Marie. Vývojové teorie náboženství: Émile Durkheim a James Goerge Frazer. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika

Práce na příbuzné téma