Hana SLOUPOVÁ

Diplomová práce

Preference odměňování a motivování pracovníků z hlediska věkové skupiny

Preference of remuneration and motivation of staff in the terms of age group
Anotace:
Cílem práce je analýza odměňování a motivování pracovníků v reálných organizacích a zjistit, jaké formy odměn a motivování upřednostňují jednotlivé věkové skupiny pracovníků. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé prvky týkající se řízení odměňování a motivování a v praktické části je výzkum, který je prováděn pomocí dotazníkového šetření.
Abstract:
The aims is the analysis of remunerations and motivating employees in real organizations and to find out what forms of remuneration and motivation do various age groups of workers prefer. In the theoretical part are explained individual elements of the management remunerations and motivation and in the practical part is the research that is realized through a questionnaire surfy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Štěpánka Ryšánková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLOUPOVÁ, Hana. Preference odměňování a motivování pracovníků z hlediska věkové skupiny. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická