Mgr. Tereza Keslová

Bakalářská práce

Marcus Antonius v básních Konstantina Kavafise a Josefa Svatopluka Machara

Marc Anthony in the Poems of Constantine Cavafy nad Joseph Svatopluk Machar
Anotace:
Obsahem bakalářské práce je srovnání básní českého básníka Josefa Svatopluka Machara a jeho řeckého protějšku Konstantina Kavafise, které se zybývají osobou Marca Antonia. Jádrem práce je rozbor a srovnání básnických prostředků a obsahový rozbor - srovnání názorů a postojů obou autorů k Marcu Antoniovi.
Abstract:
The base of work is a comparison of poems by czech and greek poets Joseph Svatopluk Machar and Constantine Cavafy about Marc Anthony - comparation of poetic aspects and views of both authors connected with Marc Anthony.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Novořecký jazyk a literatura