Martin Vanda

Diplomová práce

Analýza výkonové charakteristiky větrné turbíny pro malou větrnou elektrárnu

Analysis of Output Power Curve of Wind Turbine for Small Wind Power Plant
Anotace:
V diplomové práci jsou zkoumány účinky proudění vzduchu na větrnou turbínu a efektivní přeměna proudění na elektrickou energii. Teoretická část pojednává o základních principech aerodynamiky, základních typech používaných větrných motorů a problematice přeměny větrné energie pomocí větrných elektráren. Praktická část obsahuje návrh softwarových řešení otázek diskutovaných v teoretické části. Konkrétně …více
Abstract:
In this thesis are examined effects of air flow on wind power turbine and effective conversion of air flow into electricity. Theoretical part discusses basic principles of aerodynamics, general types of wind engines and problematic of the wind energy conversion by wind turbines. Practical part contains software solutions of issues discussed in theoretical part. In particular, original 3D model design …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Petr Kačor
  • Oponent: Zdeněk Hytka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektroenergetika

Práce na příbuzné téma