Jindřich Kubla

Bachelor's thesis

Srovnání tvorby cen v restauracích mezi roky 1948-1989 a po roce 1989

Comparison of pricing in restaurants between years 1948-1989 and after year 1989
Abstract:
Kubla Jindřich, Srovnání tvorby cen v restauracích mezi roky 1948-1989 a po roce 1989, Bakalářská práce, Vysoká škola Hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Praha 2014. Celkový počet stran 55. Předkládaná bakalářská práce je složena z několika částí. V teoretické části jsem v úvodu stručně uvedl ve zjednodušené verzi ekonomické dějiny v Československu počínaje rokem 1945, které jsou nezbytné k pochopení …more
Abstract:
Kubla Jindřich, Comparison of pricing in restaurants between years 1948-1989 and after year 1989, Bachelors disertation. The Institute of Hospitality Management in Prague. Prague 2014. Total number of pages 55. The thesis is composed of several parts. In the theoretical section, I briefly introduced in the simplified version of economic history in Czechoslovakia starting in 1945, which are necessary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2014
  • Supervisor: PhDr. Jan Máče, Ph.D.
  • Reader: Ing. Eliška Smotlachová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze