Jiří Zenzinger

Bakalářská práce

Analýza a vylepšení uživatelského rozhraní aplikace MCUXpresso Web SDK Builder

Analysis and Improvement of the MCUXpresso Web SDK Builder User Interface
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na vylepšení uživatelského rozhraní webové aplikace MCUXpresso Web SDK Builder firmy NXP Semiconductors. V teoretické části je vysvětlen designový nástroj Figma a práce s ním v porovnání s jinými konkurenčními grafickými ná- stroji. Poté je čtenář seznámen s webovou aplikací MCUXpresso Web SDK Builder. Vy- světlena je i problematika spojená s UX/UI designem, jeho zásadami …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on improving the user interface of the web application MCUXpresso Web SDK Builder from NXP Semiconductors. The theoretical part explains the design tool Figma and its comparison with other competing graphic tools. Then the reader is introduced to the interface of the web application MCUXpresso Web SDK Builder. The UX / UI design issues, principles and testing are also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Žáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zenzinger, Jiří. Analýza a vylepšení uživatelského rozhraní aplikace MCUXpresso Web SDK Builder. Zlín, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství