Václav Bárta

Bakalářská práce

Měšťanský dům čp. 49 v Pardubicích. Stavební a kulturní historie

Anotace:
Cílem této bakalářské práce je získat povědomí o historii a stavebním vývoji měšťanského domu čísla popisného 49, který je součástí východního bloku domu Pernštýnského náměstí v kontextu historie a urbanizace města Pardubic. Zabývá se především jeho detailním rozborem, který se bude snažit jej poznat v závislosti na jeho středověkém vývoji a jeho proměn v průběhu posledních 500 let. Závěr práce se …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to acquire awareness of the history and construction of the burgher house of the description number 49, which is part of the east block of the Pernštýn square in the context of the history and urbanization of the town of Pardubice. Above all, it deals with its detailed analysis, which will seek to recognize it, depending on its medieval development and its changes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bárta, Václav. Měšťanský dům čp. 49 v Pardubicích. Stavební a kulturní historie. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Ochrana hmotných památek + Historie