Mgr. Vladimir Srebnitskiy

Diplomová práce

Metaphors in Advertising

Metaphors in Advertising
Anotace:
Předkládaná magisterská diplomová práce se věnuje průzkumu konceptuální metafory v tištěných reklamách. Korpus se skládá z reklam z mužského časopisu (Men's Health) a ženského časopisu (Cosmopolitan). Ve své práci se zaměřuji na použití stereotypů v oblasti genderových rolí prostřednictvím konceptuálních metafor v těchto reklamách. Kapitola číslo 1 udává hlavní předpoklady pro studium daného tématu …více
Abstract:
The present master’s thesis is dedicated to the exploration of conceptual metaphors in print advertisements. The corpus consists of advertisements taken from a men’s magazine (Men’s Health) and a women’s magazine (Cosmopolitan). The focus of my study is on the employment of gender role stereotypes via conceptual metaphors in these advertisements. Chapter 1 introduces the main prerequisites for studying …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2017
  • Vedoucí: Ph.D. Wei-lun Lu
  • Oponent: Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta