Michaela VRBOVSKÁ

Bakalářská práce

Poslání a přínosy duchovní služby při práci s pachateli trestné činnosti

The role and benefits of the spiritual ministry when working with perpetrators of the crime
Anotace:
Ve své bakalářské práci popisuji poslání a přínosy duchovní služby při práci s pachateli trestné činnosti. V teoretické části práce se zaměřuji na vliv religiozity na svědomí a morálku člověka, vymezení pojmu duchovní služba, propojení duchovní služby a sociální práce či charakteristiku penitenciárního prostředí. Pro účely mé práce je neméně důležitá také kapitola zaměřená na duchovní službu v kontextu …více
Abstract:
In my bachelor thesis, I describe the mission and contributions of a spiritual service in connection with work with an offender. In the theoretical part of the thesis, my focus lies in the influence of the religiosity upon conscience and morality of a human, definition of the spiritual service, linkage between the spiritual service and social work or characteristics of a penitentiary environment. For …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kujevská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRBOVSKÁ, Michaela. Poslání a přínosy duchovní služby při práci s pachateli trestné činnosti. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník

Práce na příbuzné téma