Theses 

Rozvoj cestovního ruchu na území NP České Švýcarsko se zaměřením na obec Hřensko – Martin HROCH

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martin HROCH

Bakalářská práce

Rozvoj cestovního ruchu na území NP České Švýcarsko se zaměřením na obec Hřensko

The development of tourism in the national park Bohemian Switzerland with a focus on community Hřensko

Anotace: Téma bakalářské práce nese název "Rozvoj cestovního ruchu na území Národního parku České Švýcarsko se zaměřením na obec Hřensko". Cílem je charakteristika sledovaného území a analýza oblasti z hlediska nabídky a atraktivit cestovního ruchu a nástin možností dalšího rozvoje cestovního ruchu s cílem přilákat nové návštěvníky. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola se věnuje základní terminologii a charakteristice cestovního ruchu jako hospodářského odvětví. Druhá kapitola charakterizuje oblasti Národního parku a obce Hřensko z hlediska historického vývoje, obyvatelstva, přírodních atraktivit, které podporují rozvoj cestovního ruchu. Třetí kapitola analyzuje současný stav cestovního ruchu obce Hřensko se zaměřením na infrastrukturu a odvětví cestovního ruchu. Čtvrtá kapitola se věnuje vyhodnocení dotazníkového šetření a nástinu rozvojových možností cestovního ruchu, které by mohly přispět k rozvoji obce v budoucnosti. Součástí je také SWOT analýza kde, jsou shrnuty silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby této oblasti.

Abstract: The topic of this academic thesis is ''Development of tourism in the area of the national park Bohemian Switzerland with a special focus on Hřensko municipality''. The main objective is to characterize the area, analyze its tourist trade opportunities and sketch out possibilities for further development of tourism in this region (with intentions to lure on more visitors). My thesis is devoted into four main sections. The first section is devoted to basic terminology and existing tourism resources. The second section characterizes various territories of the national park Bohemian Switzerland and Hřensko municipality from the perspective of historical evolution, population and natural atractivities helping to boost tourism up. The third section analyzes the contemporary state of tourist trade in Hřensko municipality focusing on the infrastructure and segments of tourism. The fourth section evaluates the data gathered from questionnaire research and adumbrates possibilities of tourism development which could lead to an overall development of the Hřensko municipality in the future. The fourth section also includes the 'SWOT' analysis summarizing the strengths, weaknesses, opportunities and threats of this particular area.

Klíčová slova: Cestovní ruch, národní park, České Švýcarsko, Hřensko, rozvoj obce, návštěvník

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=171531 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

HROCH, Martin. Rozvoj cestovního ruchu na území NP České Švýcarsko se zaměřením na obec Hřensko. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 11:40, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz