Ing. Luboš Vítek

Bakalářská práce

Vliv obchodů s CDOs na finanční a hospodářskou krizi v roce 2008

The effect of the trading with the CDOs on the Financial and Economic crisis in 2008
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Vliv obchodů s CDOs na finanční a hospodářskou krizi v roce 2008" je analyzovat, jaký vliv na tuto krizi měly strukturované produkty známé pod zkratkou CDO. První část práce se zabývá problematikou sekuritizace a souvisejících finančních inovací. Následující dvě kapitoly vymezují pojem CDO – jeho typy, struktury, rizika a hodnocení ratingovými agenturami. Čtvrtá kapitola …více
Abstract:
The aim of the thesis "The effect of the trading with the CDOs on the Financial and Economic crisis in 2008" is to analyse effect of the structured products called CDO on this crisis. The first part deals with the issues of securitization and related financial innovations. The following two chapters define the term CDO – its kinds, structures, risks and evaluation by credit rating agencies. The fourth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta