Ing. Luboš Vítek

Bachelor's thesis

Vliv obchodů s CDOs na finanční a hospodářskou krizi v roce 2008

The effect of the trading with the CDOs on the Financial and Economic crisis in 2008
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Vliv obchodů s CDOs na finanční a hospodářskou krizi v roce 2008" je analyzovat, jaký vliv na tuto krizi měly strukturované produkty známé pod zkratkou CDO. První část práce se zabývá problematikou sekuritizace a souvisejících finančních inovací. Následující dvě kapitoly vymezují pojem CDO – jeho typy, struktury, rizika a hodnocení ratingovými agenturami. Čtvrtá kapitola …more
Abstract:
The aim of the thesis "The effect of the trading with the CDOs on the Financial and Economic crisis in 2008" is to analyse effect of the structured products called CDO on this crisis. The first part deals with the issues of securitization and related financial innovations. The following two chapters define the term CDO – its kinds, structures, risks and evaluation by credit rating agencies. The fourth …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta