Lukáš BERGMANN

Bakalářská práce

K otázkám české ortoepie

Anotace:
Bakalářská diplomová práce se věnuje dosud platné ortoepické normě, která je vzhledem ke stáří kodifikačních příruček v mnoha ohledech zastaralá. Cílem práce je zejména teoretické zhodnocení ortoepické normy a také její komparace s novějšími fonetickými pracemi, které se ortoepii věnují. Součástí práce je rovněž krátký přehled historie české ortoepie a také objasnění termínů, které s prací úzce souvisejí …více
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to still valid orthoepic norm, which is due to age of codification manuals invalid in many aspects. The goal of this thesis is primarily theoretical evaluation of orthoepic norm and also its comparison with newer phonetic works. Part of the bachelor thesis is also brief overview of the history of czech orthoepy as well as an explanation of terms that are closely related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Petr Pořízka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERGMANN, Lukáš. K otázkám české ortoepie. Olomouc, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Česká filologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses a7v7vg a7v7vg/2
18. 8. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
18. 8. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.