Tomáš CHMELÍK

Bakalářská práce

Sociopolitická štěpení a stranické systémy v Pobaltí - ověření teoretických přístupů S. M. Lipseta a S. Rokkana

The socio-political cleavages and party systems in the Baltics - verification of theoretical approaches of S. M. Lipset and S. Rokkan
Anotace:
Tématem bakalářské práce je teorie sociopolitických štěpení (cleavages) autorů Steina Rokkana a Seymoura Martina Lipseta a její možnost aplikace na stranické systémy zemí Pobaltí. Pobaltí je jedním ze specifických evropských regionů, kde národy Estonců, Lotyšů a Litevců pojí řada společných, ať již historických, politických, či společenských charakteristik. Cílem práce je dokázat, zda danou teorii …více
Abstract:
The bachelor's thesis presents an analysis of Stein Rokkan's and Seymour Martin Lipset's theory in Baltic States. Baltic is one of the specific European regions, which have many common historical, political, or social characteristics. The aim of this work is prove, if their theoretical approach formulated in 60's on the party systems of democratic states in Western Europe is possible to apply on party …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHMELÍK, Tomáš. Sociopolitická štěpení a stranické systémy v Pobaltí - ověření teoretických přístupů S. M. Lipseta a S. Rokkana. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická