Theses 

Finanční účetnictví a manažerské účetnictví jako informační zdroje – Bc. Eliška Kopecká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eliška Kopecká

Bakalářská práce

Finanční účetnictví a manažerské účetnictví jako informační zdroje

Financial accounting and managerial accounting as an information source

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Finanční a manažerské účetnictví jako informační zdroje“ je analýza informací, které tyto informační systémy poskytují jejich uživatelům. Teoretická část se zabývá základními pojmy finančního a manažerského účetnictví. Praktická část je věnována organizační a ekonomické struktuře konkrétního podniku, systému zpracování jeho účetnictví, používaným metodám kalkulací, systému rozpočetnictví, controllingu a reportingu a celé této oblasti jako nedílné součásti podnikového informačního systému. Poslední část práce je zaměřena na návrhy změn v systému zpracování dat a reportingu analyzovaného podniku.

Abstract: The object of the thesis “Financial and managerial accounting as an information source” is analysis of information that these information systems provide to their users. The theoretic section is focused on basic terms of financial and managerial accounting. The practical section is addressed to organization and economic structure of particular company, its system of accounting, used methods of calculation, system of budgeting, controlling and reporting and this whole field as an integral part of business information system. The last section is focused on change proposals at data processing system and reporting of analyzed company.

Klíčová slova: Účetnictví, náklady, kalkulace, reporting, controlling, rozpočetnictví, podnikový informační systém Accounting, costs, calculation, budgeting, enterprise information system

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Lanča, CSc.
  • Oponent: Ing. Mojmír Hradecký

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 20:58, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz