Bc. Jana MILOTOVÁ

Master's thesis

Evropský parlament jako legislativní orgán Evropské unie. Komparace s Parlamentem ČR

The European Parliament as the legislative body of the European Union. Comparison with the Parliament of the CR
Abstract:
Diplomová práce nastiňuje problematiku institucionálního rámce Evropské unie s důrazem kladeným na Evropský parlament, který je jednou z jejích nejvýznamnějších a základních institucí. Práce se mimo jiné zabývá vývojem, složením, pravomocemi, zasedáním a způsobem rozhodování tohoto jediného přímo voleného orgánu. Zároveň je také okrajově sledována proměnlivost institucionální struktury a vzájemné vztahy …more
Abstract:
This work outlines the issue of the institutional framework of the European Union, with emphasis on the European Parliament, which is the one of its most important and basic institutions. Work deals with the development, composition, powers, meeting and decision-making of this only directly elected body. It is also marginally observed variability institutional structures and relationships of the principal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. Petr Jurek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MILOTOVÁ, Jana. Evropský parlament jako legislativní orgán Evropské unie. Komparace s Parlamentem ČR. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická