Bc. Jana MILOTOVÁ

Master's thesis

Evropský parlament jako legislativní orgán Evropské unie. Komparace s Parlamentem ČR

The European Parliament as the legislative body of the European Union. Comparison with the Parliament of the CR
Anotácia:
Diplomová práce nastiňuje problematiku institucionálního rámce Evropské unie s důrazem kladeným na Evropský parlament, který je jednou z jejích nejvýznamnějších a základních institucí. Práce se mimo jiné zabývá vývojem, složením, pravomocemi, zasedáním a způsobem rozhodování tohoto jediného přímo voleného orgánu. Zároveň je také okrajově sledována proměnlivost institucionální struktury a vzájemné vztahy …viac
Abstract:
This work outlines the issue of the institutional framework of the European Union, with emphasis on the European Parliament, which is the one of its most important and basic institutions. Work deals with the development, composition, powers, meeting and decision-making of this only directly elected body. It is also marginally observed variability institutional structures and relationships of the principal …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Mgr. Petr Jurek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MILOTOVÁ, Jana. Evropský parlament jako legislativní orgán Evropské unie. Komparace s Parlamentem ČR. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická