Mgr. Tereza Grandičová, DiS.

Diplomová práce

Integrování muzeí a galerií ve Finsku s bližším zaměřením na Finskou národní galerii, její značku a jednotný vizuální styl

Integrating museums and galleries in Finland with a closer focus on the Finnish National Gallery, its brand and corporate identity
Anotace:
Jakákoliv forma integrace je proces s určitým cílem či vizí. Ať už termín v terminologii biologie znamená spojování buňek či v elektrotechnice je integrovaný obvod funkční jednotka. Vždy je zřejmí určitý záměr či očekávání. Pod jedním slovem respektive skupinou slov příbuzných si lze představit mnoho rozličných procesů. Tato práce otevírá témata o několika z nich v rovině marketingu muzeí a galerií …více
Abstract:
Any form of integration is a process with a certain goal or vision. Whatever the term means in the terminology of biology connecting cells or in electrical terminology it is a circuit functional unit. It is always an obvious intention or expectation. Under a single word or group of related words can be thought many different processes. This work opens up the themes of several of them in terms of marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Simona Juračková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Koudelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře